CURSO DE C++ / CLASE 07

// ESTRUCTURAS REPETITIVAS WHILE (MIENTRAS).
#include <iostream>

using namespace std;

string secreto="dejame entrar";
string code;

int main()
{
	cout << "Ingrese código: ";
	getline(cin, code);
	while(secreto != code)
	{
		cout << "Código Incorrecto. Vuelva a intentar: ";
		getline(cin, code);
		}
		cout << "Acceso permitido.";
	return 0;
}
// ESTRUCTURAS REPETITIVAS DO WHILE (HACER MIENTRAS).
#include <iostream>

using namespace std;

string secreto="dejame entrar";
string code;

int main()
{
	cout << "Ingrese código: ";
	getline(cin, code);
	do
	{cout << "Código Incorrecto. Vuelva a intentar: ";
	getline(cin, code);
		}
		while(secreto != code);
		cout << "Acceso permitido.";
	return 0;
}
// ESTRUCTURAS REPETITIVAS CONTADOR CON WHILE (MIENTRAS).
#include <iostream>

using namespace std;

int a = 1;

int main()
{
	while(a<11)
	{
		cout << a << endl;
		a++;
		}
		cout << "Terminé de contar.";
	return 0;
}
// ESTRUCTURAS REPETITIVAS CONTADOR CON FOR (PARA).
#include <iostream>

using namespace std;

int a = 1;

int main()
{
	for(a=1;a<11;a++)
//	for(a=1;a<11;a=a+2)
	{
		cout << a << endl;
		}
		cout << "Terminé de contar.";
	return 0;
}